Magazin

Dostavili smo Manifest sa 7 tisuća potpisa!

Bolji radni uvjeti ujedinili europske freelancere!

Europskom parlamentu predan je Manifest sa 7 tisuća potpisa kojim se želi skrenuti pozornost na nezavisne profesionalce i samozaposlene osobe u Europi, a sa željom poboljšanja zakona koji utječu na poslovanje nezavisnih radnika. Proglas je 25. rujna predao voditelj kampanje Europskog freelance pokreta Joel Dullroy u ime nezavisnih profesionalaca iz 29 zemalja

Freelanceri i samozaposleni velik su i brzorastući dio europske radne snage, no mi smo uporno ignorirani i izolirani

– istaknuo je Dullroy.
Joel Dullroy i Catherine Bearder.

Uloga svake vlade je da osnaži individualca!

Catherine Bearder, članica Liberalnih demokrata kojoj je Manifest uručen, je istaknula kako briga za samozaposlene i freelancere u Europi nije uzeta u obzir kada se donose bitne strateške odluke. Pozvala je Europsku komisiju i nacionalne vlade da učine sve da samozaposleni i nezavisni profesionalci budu prikladno konzultirani kako bi mogli u potpunosti participirati u relevantnim EU programima i financiranjima. 

Liberali vjeruju da je uloga svake vlade da osnaži individualca i dopusti mu da ostvari svoj potpuni potencijal. Ovo treba biti jedan od ključnih principa koji usmjerava novu Europsku komisiju.

Pet ključnih zahtjeva Manifesta!

  1. Pravno prepoznavanje statusa nezavisnog profesionalaca kao najbrže rastućeg segmenta na europskom tržištu rada, europske ekonomije i društva generalno
  2. Pristup poslovnim servisima i podršci, javnoj nabavi, državnim programima edukacije i financiranja iz kojih su često isključeni
  3. Izrada i provođenje kvalitetne statistike jer su službeni podaci o nezavisnim profesionalcima, ako uopće postoje, nepotpuni i miješani sa SME-ovima
  4. Uključivanje i konzultiranje predstavnika lokalnih organizacija prilikom pripremanja regulacija, pravilnika i zakona koji direktno utječu na nezavisne profesionalce
  5. Korektniji tretman i uvjeti prilikom sklapanja poslovnih ugovora s privatnim poduzećima

Politička aktivnost!

Predstavnici organizacija pratit će odluke članova Europske unije i Europske komisije koje su vezane uz zahtjeve u Manifestu, dok će Marco Torregroso biti zadužen za podizanje svijesti o potrebama i problemima nezavisnih radnika. Članice organizacije Europskog foruma nezavisnih profesionalaca (EFIP) nastavit će se boriti za freelance predstavnika koji će sudjelovati u političkim debatama vezanim za donošenje nacionalnih zakona. Centralno mjesto informiranja svakog zainteresiranog nezavisnog profesionalca koji djeluje na području Europske unije bit će internetska stranica (www.freelancers-europe.org).

Kampanju potpisivanja Manifesta pokrenuo je EFIP (www.efip.org), partnerska platforma nacionalnih udruženja u Europi koju predstavlja 9 milijuna nezavisnih profesionalaca, visoko obrazovanih radnika bez poslodavaca i zaposlenika u javnom i privatnom sektoru, a kampanja je realizirana zahvaljujući grupnom financiranju stotine individualaca i organizacija, među kojima je i Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca (www.hdnp.hr).

Budi i ti aktivni sudionik u pokretu, potpiši manifest na www.freelancers-europe.org te postani član lokalne freelance organizacije. U Hrvatskoj pokret vodi Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca koje trenutno ima raspisani besplatni upis u članstvo Društva na internetskoj stranici hdnp.hr/upis