Magazin

Samozaposleni i prava na potpore

Samozaposleni profesionalci s registiranim obrtom sastavni su dio gospodarskih mjera Vlade RH za potporu za očuvanje radnog mjesta pogođenima Koronavirusom. Razdoblje i trajanje potpore je od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca. Visina subvencije je do 3.250,00 HRK. Način odabira korisnika je javni poziv, a kriteriji se trebaju opisno navesti. Isplata sredstava vršit će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Napominjemo kako su mjere za očuvanje radnih mjesta dostupne i obrtnicima koji koriste mjeru za samozapošljavanje i novoosnovanim obrtima.

Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, možete podnijeti od danas, ponedjeljka 23. ožujka 2020. putem internetske stranice ili osobno u svim područnim službama ili uredima HZZ-a, ali vam mi savjetujemo da #ostanetedoma i da sve riješite online putem.

Kriteriji za dobivanje prava na potporu

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga. Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta. Dokumentacija koju uz Zahtjev morate dostaviti su:

 • Dokazi o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Kod obrazloženja pada prihoda morate dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Postoji li rok za podnešenje Zahtjeva?

Službena informacija trenutačno nije navedena. No ono što smo saznali je sljedeće:

Ako zahtjev podnesete u 3 mjesecu za razdoblje 3, 4 i 5 mjeseca 2020. sredstva bi vam se trebala isplatiti tijekom 4 mjeseca 2020. Ako zahtjev podnesete u 4 mjesecu, sredstva možete dobiti za 4, 5, i 6 mjesec.

Ovim putem sugeriramo da svaki službeni upit proslijedite Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Vjerujemo kako će vam nadležne službe odgovoriti u što kraćem roku. Također, njihove obaveze su da:

 • Zaprime i obrade zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijeste korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osiguraju redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjere statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjere solventnost poslodavca
 • Obavljaju redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Kako da pronađem svoju branšu?

Pregledavajući klasifikacije zanimanja u online aplikaciji, predviđamo da ćete imati izazov u pronalasku onih koji se tiču kulturno-kreativnih industrija, ali vjerujemo kako ćete uspjeti pronaći svoju adekvatnu kategoriju – poput informacija i komunikacija, ili umjetnosti, sporta i zabave, ili pak kategorije ostalo. Još jedan razlog više zašto je potrebna nova klasifikacija zanimanja na razini Republike Hrvatske.

Hrvatska obrtnička komora je pripremila odgovore na najčešća pitanja te primjere popunjenih obrazaca, dok je RRIF pripremio video prezentaciju Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19).

Sretno svima, #ostanitedoma i čuvajte se!

Fotografija: HDNP arhiva