Magazin

Savjeti za freelance poslovanje

Optimizacija je riječ koja se često upotrebljava u poslovnom vokabularu. Da bismo mogli ostvariti cilj moramo pratiti rezultate i iz pročitanih rezultata ostvariti najbolji mogući izbor za komunikacijsko-marketinške kampanje. Slična je situacija i s nezavisnim poslovanjem. U dvanaest godina nezavisnog rada, često sam optimizirala svoje poslovanje kako bih mogla profesionalno i privatno napredovati. I ne želim vas zavaravati. Rezultati su ponekad bili bezuspješni, a ponekad trijumfalni. Bez obzira na rezultate, optimizacija me vodila prema promjenjivom vremenu kojem sam se morala prilagođavati i putem, u svim uvjetima, učiti poslovati.

Freelancera je svakim danom sve više

Freelance poslovanje nije novi način poslovanja, ali spada u jedno od najbrže rastućih poslovanja. Freelance stvarnost, kojoj trenutačno svjedočimo, prati niz događaja koji su obilježeni tehnološkim revolucijama, mobilnosti, demografskim promjenama. “European Freelancers Survey”, istraživanje na kojemu je sudjelovalo i Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca (HDNP) 2018. godine, pokazalo je kako u Europskoj uniji 42.7 posto freelancera koristi nezavisne platforme za pronalazak novih klijenata. Što ne čudi, s obzirom na to da su upravo freelance platforme, poput Upworka, Fiverra i TopTala, utjecale na razvoj nezavisnog poslovanja. Ako se posvetimo ovoj temi na domaćem terenu, podaci govore kako se nezavisno poslovanje u Hrvatskoj najviše konvertira na domaćim projektima.

Ostatak teksta pročitajte na MagMe portalu.

Autorica: Karla Andrić