O nama

Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca

Neprofitna smo udruga koja je 2013. godine nastala iz inicijative Coworking Croatia, a s ciljem kreiranja, održavanja i promicanja zdravog profesionalnog ekosustava za sve nezavisne profesionalce koji posluju u Hrvatskoj. Začetnik inicijative Coworking Croatia, kao i Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca bio je Matija Raos.

Djelovanje HDNP-a bazirano je na vrijednostima suradnje, otvorenosti, zajedništva, pristupačnosti i održivosti. Svojim programima želimo pružiti operativnu i pravnu podršku, platformu za edukaciju i profesionalni razvoj, kanale za samopromociju, umrežavanje i poslovne prilike, a s partnerima cjenovno pristupačnu, reprezentativnu i društveno integriranu uredsku infrastrukturu za svakodnevni rad ili sastanke s poslovnim suradnicima i klijentima.

Strukturirani razvoj fleksibilnog, nezavisnog, kvalitetno reguliranog i održivog tržišta rada smatramo ključnim za rješavanje problema nezaposlenosti, prvenstveno mladih, ali i svih nezaposlenih koji direktnim pružanjem usluge mogu osigurati financijsku egzistenciju, a time doprinijeti uspjehu hrvatske ekonomije.

Programi i projekti udruge koje možemo realizirati uz vašu pomoć

Svaki HDNP projekt počiva na logici freelanceri za freelancere, odnosno članovi za članove sa željom da svaki član ima priliku promocije ili angažmana u udruzi.

  • Razvoj HDNP informativnog i servisnog portala
  • Razvoj Freelance pravnog savjetovališta
  • Razvoj programa pogodnosti za članove
  • Razvoj programa nacionalne i regionalne coworking suradnje
  • Organizacija freelance, coworking i networking događanja
  • Priprema i provođenje drugog istraživanja nezavisnog tržišta rada u Hrvatskoj

Zaslužujemo vaše povjerenje

Nastali smo iz inicijative Coworking Croatia koja je pokrenuta u veljači 2012. i predstavljena javnosti na manifestaciji Dan D. Od predstavljanja udruge stručnoj i široj javnosti, aktivno smo radili na mijenjanju položaja hrvatskih freelancera kroz edukativne radionice, medijske i marketinške kampanje, kroz spajanje hrvatskih freelancera s kreativnim agencijama, organiziranjem Behance Portfolio Reviews događanja, organiziranjem i sudjelovanjem na panelima na temu nezavisnog poslovanja i ostalim aktivnostima kojih je bilo više od 500 u zadnjih sedam godina.

#zaMatiju

(1984. – 2018.)

Srce i um hrvatske, europske, ali i svjetske freelance zajednice bio je Matija Raos.

Začetnik i voditelj inicijative Coworking Croatia te začetnik i predsjednik Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca bio je prvi i glavni pokretač coworking i freelance pokreta u Hrvatskoj. Od samih početaka, Matija je nesebično te uvijek u prijateljskom raspoloženju vodio udrugu i njezine projekte, mentorirao, savjetovao i pružao ruku svima koji su htjeli biti dio freelance zajednice, kao i onima koji su htjeli surađivati s njom. Predanošću, iskrenošću i ispravnim životnim vrijednostima, Matija je utjecao na svaku osobu. Njegova energija i želja da nezavisnim profesionalcima omogući bolji život bila je poziv koji ne može svatko prepoznati, poziv kojem se nije mogao i kojemu se ne može svatko predati. S lakoćom je utjecao, s mudrošću poticao, s ljubavlju grlio nezavisnu scenu i na tome ćemo mu uvijek biti zahvalni.

Svaki projekt, svaki korak za boljitak nezavisne scene radimo i tebi u čast.

Matija, hvala ti.

Matija Raos

#HDNP2020

Predsjednica udruge: Karla Andrić

Dopredsjednica udruge: Marija Raos

Tajnica udruge: Ines Idžaković